Thông tin liên hệ

CTY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ALI VIỆT NAM

 

Kho tại Bằng Tường - Trung Quốc

(Address) 广西凭祥市凭祥镇皇龙居816A号 (SALI)

(Zipcode): 邮政编码: 532600

(Recipients): 收件人: MÃ KHÁCH HÀNG của Quý Khách (客户码)

(Mobile): 13025904188

 
THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬP HÀNG ALI

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Số tài khoản: 19033834302019

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Trung Yên

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Số tài khoản: 1015093823

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Thăng Long

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Số tài khoản: 22010000814091

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Thăng Long

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản: 0991000051928

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Tây Hồ

DMCA.com Protection Status