CTY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ALI VIỆT NAM

Kho tại Trung Quốc

(Address) 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 凭祥镇 祥林路红木第一城二期30栋万军国际(SCA)

(Zipcode): 邮政编码: 532600

(Recipients): 收件人: MÃ KHÁCH HÀNG của Quý Khách (客户码)

(Mobile): 16620017027

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬP HÀNG ALI

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Số tài khoản: 19033834302019

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Trung Yên

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Số tài khoản: 1015093823

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Thăng Long

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Số tài khoản: 22010000814091

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Thăng Long

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản: 0991000051928

Chủ tài khoản: Trần Thị Huế

Chí nhánh: Tây Hồ